Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

“Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

 • Cevap: 

18. Bir hidrojen atomu n = 5 enerji seviyesine uyarılıyor. Elektron temel hâle dönerken X, Y ve Z ışımaları yapıyor. Yapılan ışımalar sırasında yayılan fotonlardan dalga boyları /X, /Y ve /Z dir.
Buna göre /X, / ve /Z arasındaki ilişki nedir?

 • Cevap: A

19. Güçlü çekirdek kuvveti (yeğin kuvvet) ile ilgili
I. Kısa menzillidir.
II. Nötron ve protonu çekirdeğe bağlar.
III. Temel kuvvetler içerisinde en şiddetli olanıdır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: E

20. Bohr atom modeline göre bir atomun ikinci yörüngesinin yarıçapı r1, üçüncü yörüngesinin yarıçapı r2 ise r1/r2 oranı kaçtır?

 • Cevap: C

21. Cıva atomunun enerji düzeyleri verilmiştir. Buna göre cıva atomu
I. 5 eV kinetik enerjili elektron
II. 6 eV enerjili foton
III. 10 eV enerjili foton
Hangileriyle uyarılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: A

22. Atom altı parçacıklarla ilgili
I. Hepsi kuarklardan oluşur.
II. Baryonlar üç kuarktan oluşur.
III. En küçüğü iki kuarktan oluşur.
ifadelerinden hangileri kesin doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III

 • Cevap: B

23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rutherford atom teorisinin öngörülerinden biri değildir?
A) Atomun büyük bir kısmı boş bir uzay parçasıdır.
B) Elektrik yüklü maddelerin yükleri elektronun yükünün tam katlarıdır.
C) Elektronlar kararlı yörüngelerde dolanır.
D) Atomda, çekirdek yüküne eşit sayıda elektron bulunur.
E) Elektronlar, çekirdek çevresindeki boşluklarda hareket etmektedir.

 • Cevap: C

24. Bohr atom teorisine göre
I. Elektronlar atom çevresinde herhangi bir uzaklıkta bulunabilir.
II. Atomun açısal momentumu kesiklidir.
III. Atomun enerji seviyeleri kesiklidir.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: A

25. I. Çekirdeğin etrafında yörüngede dolanır.
II. Hem parçacık hem de dalga yapısına sahiptir.
III. Hem konumları hem de momentumları aynı anda kusursuz olarak belirlenemez.
Yukarıdaki yargılardan hangileri modern atom teorisinin elektron için ortaya koyduğu durumlardan biri değildir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: A

26. Radyoaktif A çekirdeği yaptığı bozunma sonucu B çekirdeğine dönüşmektedir. Kütle numarası
Buna göre A çekirdeği B çekirdeğine dönüşürken hangi ışımaları yapmaktadır?
A) a, a
B) a, y
C) a, P”
D) a, P+
E) y, y

 • Cevap: D

27. Thomson atom modeliyle ilgili
I. Negatif yükler, pozitif yüklerin arasına homojen olarak dağılmıştır ve hareketsizdir.
II. Pozitif yük miktarı negatif yük miktarına eşittir.
III. Elektronun yükünün kütlesine oranını bulmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: E

28. Radyasyon enerjisinin kullanım alanları ile ilgili
I. Tıpta, katarakt göz tedavisinde
II. Sanayide, kesme ve delme işlemlerinde
III. Tarımda, böceklenmenin önlenmesinde
Verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: E

29. Modern atom teorisinde atomdaki bir elektronun durumu dört kuantum sayısıyla belirlenir.
Buna göre
I. Baş kuantum sayısı arttıkça elektron çekirdekten uzaklaşır.
II. Açısal momentum kuantum sayısı, orbitalleri alt kabuk denilen gruplara böler.
III. Manyetik kuantum sayısı, orbitalin uzaydaki yönelimini gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: E

30. Atom teorileri birbiriyle ilişkili olarak geliştirilmiştir. Buna göre
I. Thomson’un tayini
II. Rutherford’un saçılma deneyi
III. Heissenberg’in Belirsizlik İlkesi
olaylarından hangileri Bohr’un atom modelini geliştirmesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: B

31. Kararsız atom çekirdekleri a, p, ve y ışımaları gibi bozunma olayları gerçekleştirerek kararlı hale geçer.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Bütün atom çekirdekleri kararsızdır.
B) Kararlı atom çekirdekleri kendiliğinden ışıma yapabilir.
C) Bazı atom çekirdekleri çeşitli yollarla ışıma yapabilir.
D) Kararsız atomlarda sadece a, p, ve y bozunması olur.
E) Atom çekirdekleri a, p, ve y ışımaları yaparak kararsız hâle geçer.

 • Cevap: D

32. Madde ve antimaddeyle ilgili
I. Kütleleri eşit büyüklüktedir.
II. Gerekli koşullarda bir araya geldiklerinden birbirini yok ederler.
III. Elektriksel olarak aynı işaretle yüklüdürler. verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

 • Cevap: B

33. Enerji seviyeleri şekilde verilen hidrojen atomu 13,5 eV kinetik enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor.
Buna göre atomu terk eden elektronun kinetik enerjisi kaç eV olamaz?
A) 0,44
B) 0,65
C) 0,75
D) 1,40
E) 3,30

 • Cevap: B

34. I. Yüklü oldukları için elektrik ve manyetik alanda sapma gösterir.
II. Radyoaktif elementlerden yayılan kütleli parçacıktır.
III. Enerji taşır.
Yukarıdakilerden hangileri a, p ve y ışınlarının ortak özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: C

35. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi atom fiziği konusunda çalışma yapmamıştır?
A) Feza Gürsey
B) Asım Orhan Barut
C) Ervin Schrödinger
D) ThomasYoung
E) Behram N. Kurşunoğlu

 • Cevap: D

12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 183 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fizik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!