Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz.

“Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz.

Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz.

 • Cevap: 

1. Michelson – Morley deneyinin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Işığın tanecikli yapısını kanıtlamak
B) Işığın dalga yapısını kanıtlamak
C) Zamanın göreliliğini ispatlamak
D) Ether ortamının varlığını ispatlamak
E) Uzunluğun göreliliğini ispatlamak

 • Cevap: D

2. I. Durgun bir denizde duran gemi
II. Sabit hızla akan bir nehirde sürüklenen kayık
III. Lunaparkta sabit süratle dönen dönme dolap
Yukarıdaki sistemlerden hangisi ya da hangileri eylemsiz referans sistemine örnek olarak verilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi Özel Görelilik Kuramı’nın bir sonucu değildir?
A) Işık hızına yakın hızda giden bir cismin boyunun uzun görülmesi
B) Işık hızına yakın hızda giden bir araçta saatin geri kalması
C) Işık hızına yakın bir hızda hareket eden taneciğin yarı ömrünün uzaması
D) Işık hızına yakın hızda hareket edildiğinde zamanın daha yavaş akması
E) Işık hızının tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynı olması

 • Cevap: A

4. Bir gözlemcinin, Dünya’dan ışık hızına yakın hızlarda hareket eden özdeş A ve B uzay gemilerini gözlemleyip gemilerdeki saatleri okuyabildiğini varsayalım. Gözlemci, gemilerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisini kuramaz?
A) B, A’dan hızlıdır.
B) B’deki kişiler, daha yavaş yaşlanır.
C) B gemisi daha kısadır.
D) A gemisi daha uzundur.
E) A’deki saat, daha çok geri kalır.

 • Cevap: E

5. Farklı yıldızların yaydığı ışığın ışıma şiddetinin dalga boyu ile değişimi aşağıdaki gibidir: Yıldızın yüzey sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: A

6. A, B, C cisimlerinin sıcaklıkları sırasıyla T , T , T ’dir. Cisimlerin sıcaklıkları arasında T > T > T olduğuna göre bu cisimlerin yaptığı ışımanın maksimum dalga boyları arasında nasıl bir ilişki bulunur?

 • Cevap: B

7. Bir fotoelektrik devresinde;
I. Işığın şiddeti,
II. Işığın frekansı,
III. Metal yüzeyin eşik enerjisi
niceliklerinden hangisi ya da hangileri metal yüzeyden elektron koparılma şartları arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, III ve III

 • Cevap: D

8. Bir fotoelektrik devresinde metal yüzeye gönderilen yeşil ışın, elektron sökemiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa fotoelektrik devresinde foto elektron oluşabilir?
A) Yeşil ışığın şiddetini artırmak
B) Şiddeti az olan kırmızı ışık kullanmak
C) Eşik enerjisi daha küçük metal kullanmak
D) Gönderilen ışığın dalga boyunu artırmak
E) Eşik frekansı daha büyük metal kullanmak

 • Cevap: C

9. Bir fotolelektrik devresinde 5 eV enerjili ışık, metal yüzeyden 2,8 eV kinetik enerjili foto elektronlar oluşturmaktadır. Buna göre metal yüzeyin eşik enerjisi kaç eV’dur?

 • Cevap: A

10. Bir fotoelektrik devresinde oluşan fotoelektrik akımı artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Gelen fotonun frekansını azaltmak
B) Gelen ışının şiddetini azaltmak
C) Anot metalinin yüzey alanını azaltmak
D) Katot metal yüzeyinin alanını artırmak
E) Katot – anot arası uzaklığı artırmak

 • Cevap: D

11. Bir fotoelektrik devresinde akım – gerilim grafiği şekildeki gibidir. Bu fotoelektrik devresine gönderilen ışığın frekansı artırılırsa aşağıdaki değişimlerden hangisi meydana gelir?

 • Cevap: A

12. Bir fotoelektrik devresinde gönderilen A ve B ışınlarına ait akım – gerilim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) A fotonlarının enerjisi, B’den büyüktür.
B) A ışığının şiddeti, B’den büyüktür.
C) A ışığının frekansı, B’den büyüktür.
D) A ışığının dalga boyu, B’den küçüktür.
E) A ve B ışınlarının şiddetleri eşittir.

 • Cevap: B

13. Bir fotoelektrik devresinde A, B, C metallerinden sökülen foto elektronların maksimum kinetik enerjisi ile ışığın frekansı arasındaki değişim grafiği yandaki gibidir. Buna göre:
I. Eşik enerjisi en büyük metal A’dır.
II. Eşik frekansı en büyük metal C’dir.
III. Elektron, en kolay A’dan koparılır.
Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • Cevap: D

14. Aşağıdaki araçlardan hangisinin yapısında kesinlikle fotoelektrik olaydan yararlanılmamıştır?
A) Otomotik kapı
B) Hırsız alarmı
C) Para sayma makinesi
D) Sokak lambası
E) Floresan lamba

 • Cevap: E

15. Yüksek enerjili bir ışın, durmakta olan bir elektrona şekildeki gibi çarpıyor. Buna göre;
I. Gelen fotonun enerjisi, saçılan fotondan büyüktür.
II. Saçılan fotonun hızı, gelen fotondan küçüktür.
III. Elektronun enerjisi, çarpışma sonucu artmıştır.
Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: D

16. Yüksek enerjili bir foton, serbest duran bir elektrona çarpıyor. Çarpışma sonucu fotonun hangi özelliği değişmez?
A) Hızı
B) Enerjisi
C) Frekansı
D) Dalga boyu
E) Momentumu

 • Cevap: A

17. Aşağıdakilerden hangisi Compton Olayı ile fotoelektrik olayın ortak özelliğidir?
A) Yüksek enerjili ışıkla gerçekleşmeleri
B) Düşük enerjili ışıkla gerçekleşmeleri
C) Her ikisinde de fotonun enerjisinin değişmemesi
D) Her ikisinin de ışığın tanecikli yapısıyla açıklanması
E) Her iki olayın da enerjinin ve momentumun korunumunu kanıtlaması

 • Cevap: D

18. Hareket eden cisimlerin oluşturduğu de Broglie dalga boyu ile ilgili
I. Cismin kütlesi ile ters orantılıdır.
II. Cismin sürati ile ters orantılıdır.
III. Cismin hacmi ile doğru orantılıdır.
Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: C

12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Başak Yayınları Sayfa 230 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fizik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!