Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz.

“Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz.

Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz.

 • Cevap: 

1. Görselde yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin iki farklı konumdaki bazı bilgileri gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 4 numaralı vektör, merkezcil ivme vektörü olabilir.
B) 2 numaralı vektör, konum vektörü olabilir.
C) 5 numaralı vektör, merkezcil kuvvet vektörü olabilir.
D) 1 numaralı vektör, çizgisel hız vektörü olabilir.
E) 3 numaralı vektör, açısal hız vektörü olabilir.

 • Cevap: C

2. Görseldeki A ve B cisimleri, O noktası etrafında sürtünmesiz yatay düzlemde r ve 2r yarıçaplı yörüngelerde eşit sürede dolanmaktadır. Cisimler, düzgün çembersel hareket yaptığına göre:
I. Frekansları eşittir.
II. Çizgisel süratleri eşittir.
III. Açısal süratleri eşittir.
Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III

 • Cevap: E

3. Sürtünmeli bir yolda, virajı dönen arabaya etki eden kuvvetlerin gösterildiği serbest cisim diyagramı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: D

4. Sürtünme kuvvetinin ihmal edildiği eğimli bir virajda araç devrilmiştir. Aracın virajı emniyetli bir şekilde dönebilmesi için;
I. Sürati azaltılmalı,
II. Yolun eğimi arttırılmalı,
III. Aracın kütlesi azaltılmalı,
yargılarından hangisi ya da hangilerinin yapılması yeterlidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: C

5. Havaalanındaki bir sorundan dolayı inişi ertelenen bir uçak, gökyüzünde çembersel hareket yapmaktadır. Yolculara etki eden merkezcil kuvvet tedirginlik oluşturmuştur. Pilot, merkezcil kuvveti azaltmak için aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A) Süratini artırmalıdır.
B) Birim zamanda daha çok tur atmalıdır.
C) Daha küçük yarıçaplı çember çizmelidir.
D) Daha büyük yarıçaplı çember çizmelidir.
E) Daha alçaktan uçmalıdır.

 • Cevap: D

6. Aşağıdaki cisimlerin hangisi hem öteleme hem de dönme hareketi yapar?
A) Yüzen bir balık
B) Uçan bir kuş
C) Döner kaydıraktan kayan çocuk
D) Helikopterin pervanesi
E) Yamaçtan yuvarlanan taş

 • Cevap: E

7. Yatay düzlemde üstü dönebilen sürtünmesiz bir masanın ortasında küp şeklinde ağırlıklar vardır.
I. Masanın ortasına küp ilave etmek
II. Var olan küpleri kenarlara yerleştirmek
III. Var olan küplerin bir kısmını almak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılırsa dönen masa sisteminin eylemsizlik momenti azalır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

 • Cevap: C

8. Bir vantilatör pervanesinin dönme kinetik enerjisi ile ilgili,
I. Frekansı yüksek pervanenin enerjisi daha büyüktür.
II. Kütlesi büyük olan pervanenin enerjisi daha küçüktür.
III. Eylemsizlik momenti, pervanenin enerjisini etkilemez.
Yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, III ve III

 • Cevap: A

9. Dönerek ilerleyen bir topun sahip olduğu bazı özellikleri aşağıdaki gibidir:
I. Topun kütlesi,
II. Topun açısal hızı,
III. Topun öteleme hızı,
IV. Topun yarıçapı
Bu özelliklerden hangisi ya da hangileri topun sahip olduğu dönme ve öteleme kinetik enerjilerinin her ikisini de etkiler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III
E) I, II, IIII ve IV

 • Cevap: C

10. Sol eli ile ipi, sağ eliyle boruyu tutarak m kütleli topu çembersel yörüngede düzgün çembersel hareket yaptıran bir kişi, ipi aşağıya doğru çekmektedir.
I. Kütlenin açısal hızı artar.
II. Sistemin eylemsizlik momenti artar.
III. Sistemin açısal momentumu artar.
Değişimlerinden hangisi ya da hangileri meydana gelir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: A

11. Aynı maddeden yapılmış, şekildeki dişli çarklardan oluşan sistem harekete geçiriliyor. A ve B dişlileri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Çizgisel hızları farklıdır.
B) Açısal hızları aynıdır.
C) Açısal momentumları zıt yönlüdür.
D) Eylemsizlik momentleri eşittir.
E) Açısal hızları aynı yönlüdür.

 • Cevap: C

12. Aşağıda verilen örnek olayların hangilerinde açısal momentum korunmaz?
A) Bir topacın dönüşü
B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü
C) Dünya’nın Güneş etrafında dönüşü
D) Kapının menteşe etrafında dönüşü
E) Buz üstünde sporcunun dönüşü

 • Cevap: D

13. Güneş etrafında şekildeki yörüngede dolanan Dünya’ya etki eden kütle çekim kuvveti Md’ Mg> Rg> Rd ve d niceliklerinden kaç tanesine bağlıdır?

 • Cevap: E

14. Dünya yüzeyinden şekildeki gibi Dünya’nın merkezine doğru gidildikçe çekim ivmesinin nasıl değiştiğini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: C

15. Güneş çevresindeki yörüngede dolanan bir gezegen M, K, L noktalarından geçmektedir. Gezegenin bu noktalardan geçişi sırasında sahip olduğu çizgisel süratinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: B

16. Görseldeki gibi bir yörüngede düzgün çembersel hareket yapan bir cisme net bir tork etki ederse
I. Açısal hız
II. Açısal ivme
III. Açısal momentum
yargılarından hangisi ya da hangileri değişir?

 • Cevap: E

12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Başak Yayınları Sayfa 65 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fizik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!