Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

“Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

 • Cevap: 

24. Kırılma indisleri n ve n2 olan saydam ortamlardan, n ortamından bir K ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre ışın hangi yolu izleyemez?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

 • Cevap: A

25. Şekildeki aynanın odak noktası F, merkez noktası M’dir. Tümsek aynanın asal ekseni üzerinde bulunan düzlem ayna asal eksene diktir. KL cisminin düzlem aynadaki görüntüsü tümsek aynada nasıl bir görüntü oluşturur?

 • Cevap: B

26. Su ortamında bulunan kaynaktan çıkan bir K ışını yüzeyin normali ile i açısı yaparak yüzeye ulaşmakta ve şekildeki gibi sınırdan geçmektedir. Buna göre
I. Suyun yüksekliğinin artırılması
II. i açısının büyütülmesi
III. Su yerine kırılma indisi daha küçük olan bir sıvı kullanılması
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa K ışını tam yansıma yapar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap: B

27. Asal eksenleri çakışık küresel aynaların odak uzaklıkları f1 ve f2 dir. Aynaların arasında bulunan bir I ışınının izlediği yol verilmiştir. Buna göre aynalar arası uzaklık aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A) f1 + f2
B) f1 – f2
C) 2f2 – 2f1
D) 2f1 – 2f2
E) 2f1 + 2f2

 • Cevap: E

28. X ortamından yarım daire kesitli Y ortamının merkezine gönderilen K ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre
I. nX > nY
II. nY > nZ
III. nX = nY
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap: B

29. İnce kenarlı merceğin asal ekseni üzerinde bulunan noktalar arası uzaklıklar eşittir.
I. P noktası merceğin odak noktalarından biridir.
II. Mercek, M noktasına yerleştirilen bir cisim için büyüteç olarak kullanılabilir.
III. K noktası merceğin 2F noktalarından biridir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Cevap: D

30. Sarı ışık ile K’nin, magenta ışık ile L’nin kesişmesinden beyaz ışık oluşmaktadır. Buna göre
I. K ışını mavi renklidir.
II. K ile L ışınının karışımından cyan rengi elde edilir.
III. L ışını kırmızı renklidir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap: D

31. Göz, düzlem ayna ve yeterince uzun duvar şekildeki gibidir. Duvar Gözün duvar üzerinde gördüğü bölge için
I. Göz, X yönünde bir miktar hareket ederse gördüğü bölge artar.
II. Göz, Y yönünde bir miktar hareket ederse gördüğü bölgenin uzunluğu değişmez.
III. Göz, Z yönünde bir miktar hareket ederse gördüğü bölge azalır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Cevap: E

32. Perde üzerinde oluşan aydınlanmanın artması için
I. Işık şiddetini artırmak
II. Işık kaynağını perdeye yaklaştırmak
III. Işık şiddetini azaltmak
İşlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap: D

33. Şekilde birim kareler üzerinde verilen K ışınının bir tümsek aynada yansıması gösterilmiştir.
Buna göre düzlem aynaya gönderilen L ışını tümsek aynadan nasıl yansır?

 • Cevap:

34. I. Fiber optik kablolarda veri iletimi
II. Sıcak bir asfaltın üzerinde su birikintisi varmış gibi görülmesi
III. Havuz tabanındaki ışık kaynağının su yüzeyinde belli bir bölgeyi aydınlatması
Yukarıdaki durumların hangilerinde ışığın tam yansıması olayı gözlenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: A

35. Kırılma indisi n olan ortamdan kırılma indisi n2 olan ortama i açısı ile gönderilen ışın şekildeki gibi r açısı ile kırılıyor. Buna göre r açısının daha küçük olması için
I. i küçültülmeli.
II. n küçültülmeli.
III. n2 büyütülmeli.
ifadelerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: E

36. Aydınlanma şiddetinin birimi aşağıdakiler- den hangisidir?
A) Candela
B) Lüks
C) Lümen
D) Weber
E) Newton

 • Cevap: B

37.Aynaya bakan göz K, L, M ve N noktasal cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü aynada görür?
A) Yalnız K
B) Yalnız N
C)K ve M
D) K, M ve N
E) L, M ve N

 • Cevap: A

38. Hava ortamından yarım daire kesiti cam ortamının merkezine şekildeki gibi bir K ışını gönderiliyor.
Buna göre ışın hangi yolları izleyemez?
A) 1 ve 2
B) 1, 2 ve 3
C) 2 ve 5
D) 3 ve 4
E) 1 ve 5

 • Cevap: C

39. Şekil-I, II ve III’te konumları verilen gözler K, L ve M cisimlerine bakıyor.
Buna göre hangi cisimler bulunduğu konumdan daha yakında görülür?
A) Yalnız K
B) K ve L
C) K ve M
D) L ve M
E) K, L ve

 • Cevap:

40. Kırılma indisleri n^ n2 ve n3 olan ortamlarda bir K ışının izlediği yol şekildeki gibidir. K ışınının ortamlardaki ilerleme hızı sırası ile Buna göre d1, 92 ve 93 hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?

 • Cevap: B

41. Aşağıdaki ince kenarlı mercekler özdeş olup F noktası merceğin odağıdır. Noktalar arası uzaklıklar eşittir. Buna göre hangi seçenekte aynı renkli ışının izlediği yol yanlış çizilmiştir?

 • Cevap: E

42. Odak noktası F, merkez noktası M olan tümsek aynanın asal eksenine paralel bir K-L cismi yerleştirilmiştir. Buna göre cismin tümsek aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

 • Cevap: A

43. Bir A cismine bakıldığında cisim kırmızı ışık altında kırmızı, sarı ışık altında sarı renkte görülmektedir. Buna göre A cismi
I. Yeşil ışık altında yeşil
II. Beyaz ışık altında sarı
III. Mavi ışık altında beyaz
Renklerinden hangilerinde görülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 • Cevap: D

44. Kırılma indisleri arasındaki ilişki n2 > n1 olan ortamlardan n1 den bir I ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre ışın ile ilgili
I. Normale yaklaşarak kırılır.
II. Tam yansıma yaparak geldiği ortama geri döner.
III. n2 ortamına geçtiğinde hızı artar.
İfadelerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 • Cevap:

45. Yarıçapları eşit küresel ışık kaynağı ile saydam olmayan küresel cisim bir perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre küresel ışık kaynağı ok yönünde bir miktar hareket ettirilirse
I. Perdede oluşan tam gölge alanı artar.
II. Perdede oluşan yarı gölge alanı artar.
III. Tam gölge alanı değişmez.
İfadelerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap:

46. Hava ortamında bulunan cam prizmaya gönderilen beyaz ışığın kırılması şekildeki gibidir.
2 numaralı ışın yeşil renkte ise 1 ve 3 numaralı ışınların renkleri aşağıdakilerden hangileri olabilir?

 • Cevap: C

47. Aşağıdakilerin hangisinin yapısında mercek bulunmaz?
A) Gözlük
B) Fotoğraf makinesi
C) Televizyon kumandası
D) Teleskop
E) Mikroskop

 • Cevap: C

48. Tümsek aynada F noktası odak, M noktası merkez noktasıdır.
Buna göre asal eksene paralel gönderilen X ışını ile Y ve Z ışınlarının izlediği yollardan hangileri doğru gösterilmiştir?
A) Yalnız X
B) Yalnız Y
C) X ve Y
D) Y ve Z
E) X, Y ve Z

 • Cevap: E

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 258 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fizik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!