Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

“Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

 • Cevap: 

18. Bir ipin ucuna bağlanmış cisme Şekil I’de ki gibi düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor.
Cisim hangi noktadan geçerken ip koparsa cismin bu andan itibaren yaptığı hareketin hız-zaman grafiği Şekil II’deki gibi olur?

A) K
B) L
C) M
D) N
E) P

 • Cevap: E

19. Bir araç hızının büyüklüğünü değiştirmeden K, L ve M noktalarından geçerek yoluna devam ediyor.
Araç bu noktalardan geçerken yolun arabaya uyguladığı tepki kuvvetleri Nk, Nl ve Nm arasındaki büyüklük ilişkisi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Nk > Nm > Nl
B) Nl > Nm > Nk
C) Nl > Nk > Nm
D) Nm > Nl > Nk
E) Nm > Nk > Nl

 • Cevap: B

20. Cisimlerin kütlelerinden dolayı
I. Her kütlenin bir kütle çekim alanı vardır.
II. Bir cismin Dünya’nın kütle çekim alanından kurtulması için sahip olması gereken en küçük enerjiye bağlanma enerjisi denir.
III. İki kütle arasındaki uzaklık azaldıkça kütle çekim potansiyel enerjisi azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve I

 • Cevap: C

21. 2, uzunluklu bir ipin ortasına ve ucuna bağlanmış kütleleri sırasıyla 2m ve m olan A ve B cisimlerine düşey eksen etrafında düzgün çembersel hareket yaptırılıyor.
Buna göre
I. Cisimlerin açısal hızları eşittir.
II. Cisimlerin çizgisel hızları eşit büyüklüktedir.
III. Cisimlere etki eden merkezcil kuvvetler eşit büyüklüktedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: C

22. Bir ipin ucuna bağlanmış 1,5 kg kütleli K cismi r = 30 cm yarıçaplı yörüngede j = 2 m/s’lik sabit hız büyüklüğüyle dönmekteyken ipin diğer ucuna bağlı L cismi hareketsiz kalıyor.
L cismiyle zemin arasındaki statik sürtünme katsayısı k = 0,5 olduğuna göre L cisminin kütlesi en az kaç kilogramdır? (g = 10 m/s2)
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

 • Cevap: C

23. uzunluklu ipin ucuna bağlanmış m kütleli cisme düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor.
Cismin, hareket yörüngesi üzerinde verilen A, B ve C noktalarından geçerken ipte oluşan gerilme kuvveti TA, TB ve TC arasındaki büyüklük ilişkisi hangi seçenekte doğru verilmiştir? (a > p)
A) Ta > Tb > Tc
B) Tc > Tb > Ta
C) Ta > Tc > Tb
D) Tb > Tc > Ta
E) Tb > Ta > Tc

 • Cevap: D

24. m kütleli bir K cismi şekildeki gibi düşey kesiti verilen koninin merkezinden geçen eksen rad etrafında sabit ~ = 5 | lik açısal hızla r yarıçaplı yörüngede hareket etmektedir.
Sistem sürtünmesiz olduğuna göre cismin r yarıçaplı yörüngede, yörünge yarıçapını değiştirmeden düzgün çembersel hareket yapabilmesi için r kaç cm olmalıdır? (sin 37o = 0,6 cos 37o = 0,8 g = 10 m/s2)
A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
E) 20

 • Cevap: D

25. Sabit O noktası etrafında dönebilen kütlesi önemsiz eşit bölmeli çubuğa m ve 4m kütleli cisimler şekildeki gibi sabitlenmiştir.
Buna göre
I. Açısal hızları
II. Eylemsizlik momentleri
III. Açısal momentumları
büyüklüklerinden hangileri iki cisim için de aynıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: E

26. Dönerek öteleme hareketi yapan tekerleğin üzerindeki K noktasının yere göre hızının büyüklüğü K1, L1 noktasının yere göre hızının büyüklüğü L1 dir.

 • Cevap: C

27. “Bir gezegenin yüzeyindeki kütle çekim ivmesinin büyüklüğü gezegenin kütlesiyle doğru, yarıçapının karesiyle ters orantılıdır.” Dünya yüzeyinde kütle çekim ivmesi g dir.
Kütlesi Dünya’nın kütlesine eşit, yarıçapı Dünya’nın yarıçapının 2 katı olan bir gezegenin yüzeyindeki çekim ivmesi kaç g olur?

 • Cevap: A

28. m1 ve m2 kütleli cisimler, merkezinden geçen düşey eksen etrafında ~ açısal hızı ile dönen diskin üzerine yapıştırılıyor. Cisimlerin açısal momentumları eşit olduğuna göre m oranı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

 • Cevap: D

29. “İki kütle arasındaki kütle çekim kuvveti cisimlerin kütleleri çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.” Aralarında d kadar uzaklık bulunan K ve L cisimleri arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F’dir. Cisimlerin arasındaki uzaklık sabit kalmak şartıyla K cisminin kütlesi 4 katına çıkarılırken L cisminin kütlesi yarıya düşürülürse cisimlerin arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü kaç F olur?

 • Cevap: C

30. x-y düzlemi üzerinde ~ hızıyla sabit bir eksen etrafında dönen diskin fizikteki temel büyüklüklerden biri olan açısal momentumu hangi yöndedir?
A) -z
B) +z
C) -x
D) -y
E) +x

 • Cevap: A

31. Kütlesi 2 kg, yarıçapı 1 m olan bir disk, sabit F kuvvetinin etkisi altında O noktasından geçen düşey eksen etrafında 4s-2 açısal ivmeyle döndürülüyor.
Buna göre diske uygulanan kuvvetin oluşturduğu tork kaç N – m olur? (Idisk= 3/2 m • r2)
A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
E) 12

 • Cevap: E

32. Bir bisiklet tekerleği merkezinden geçen düşey sabit bir eksen etrafında ~ açısal hızıyla dönerken şekildeki gibi m kütleli yapışkan bir macun serbest kalarak tekerleğe yapışıyor.
Buna göre tekerleğin
I. Açısal hızı azalır.
II. Eylemsizlik momenti azalır.
III. Açısal momentumu azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: A

33. Sırasıyla r ve 2r yarıçaplı yörüngelerde düzgün çembersel hareket yapan K ve L cisimleri şekildeki konumlardan aynı anda ve verilen yönlerde geçiyor. K cismi ilk kez A noktasına ulaştığında L cismi ilk kez B noktasına gelmektedir.
K ve L cisimlerinin merkezcil ivmelerinin büyüklüğü sırasıyla aK ve aL ise aK / aL oranı kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

 • Cevap: B

34. Sürtünmeli yatay bir yolda hareket eden bir araç viraja girdiğinde dışa doğru savrulmaktadır.
Aracın dışa doğru savrulmaması için
I. Gerekli hız limitlerine uymak
II. Aracın kütlesini artırmak
III. Sürtünme katsayısı daha büyük olan lastikler kullanmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: C

12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 65 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fizik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!